fbpx

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym AHOJ! PRZYGODO, dostępnym pod adresem www.ahojprzygodo.com.

1.2. Administratorem sklepu jest Mariusz Majewski Photography, z siedzibą pod adresem ul. Skwierzyńska 34/7, NIP: 9151675522, REGON: 021067657

§ 2 Zakupy

2.1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość, z możliwością założenia konta klienta

2.2. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu 24 godziny na dobę.

§ 3 Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT

3.2. Klient ma możliwość wyboru różnych metod płatności, takich jak karta kredytowa, przelew bankowy itp.

3.3 Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Integratora Płatności Paynow – mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, z numerem identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych. Przy świadczeniu usługi mBank działa w imieniu i na rzecz mElements będącej krajową instytucją płatniczą na podstawie odrębnych umów oraz wpisu do rejestru KNF dostawców usług płatniczych jako agent mElements (numer IP47/2019)

3.4 Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 4 Dostawa

4.1. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy oraz miejsca dostarczenia.

4.2. Termin dostawy wynosi zazwyczaj 2-3 roboczych od daty złożenia zamówienia.

§ 5 Reklamacje i zwroty

5.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty dostawy, bez podania przyczyny.

5.2. W przypadku wady towaru, klient ma prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.3 Wzór dostępny jest pod tym linkiem.

§ 6 Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany te będą publikowane na stronie internetowej sklepu

7.2. Wszelkie spory wynikłe z zakupów dokonanych w sklepie internetowym będą rozstrzygane na drodze mediacji lub przed sądem właściwym dla siedziby sklepu.

7.3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.08.2023, a klient zobowiązany jest do jego przestrzegania.